Јавен оглас за вработување бр. 01/2024

Националната установа Камерен оркестар на Битола – Битола има потреба од вработување на единаесет (11) лица за следните работни места:

  1. Прва виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А05 007 категорија А – уметници ниво А05, на неопределено време,
  2. Втора виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А06 002 категорија А – уметници ниво А06, на неопределено време,
  3. Заменик водач на група гудачки инструменти – виола (едно лице) со шифра КУЛ 03 05 А04 014 категорија А – уметници ниво А04, на неопределено време,
  4. Тути гудач виола (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А06 002 категорија А – уметници ниво А06, на неопределено време,
  5. Водач на група гудачи – виолончело (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А03 013 категорија А – уметници ниво А03, на неопределено време,
  6. Заменик водач на група гудачки инструменти – виолончело (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А04 015 категорија А – уметници ниво А04, на неопределено време,
  7. Водач на група гудачи – контрабас (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А03 014 категорија А – уметници ниво А03, на неопределено време,
  8. Друг уметник прва група – пијанист (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А03 020 категорија А – уметници ниво А03, на неопределено време,
  9. Дувач прва група прва флејта (едно лице) со шифра КУЛ 03 04 А03 008 категорија А – уметници ниво А03, на неопределено време.

За да го погледнете целосниот оглас, кликнете тука: Оглас бр.1

Јавен оглас за вработување бр. 02/2024

Националната установа Камерен оркестар на Битола – Битола има потреба од вработување на едно (1) лице за следното работно место:

  1. Друг сценски работник (едно лице) со шифра КУЛ 04 01 А03 007, помошно-техничко лице, подгрупа 1 категорија А – одржување на опремата ниво А03, на неопределено работно време.

За да го погледнете целиот оглас, кликнете тука: Оглас бр.2

Categories:

Tags: